Μοντέλα Βελτιστοποίησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων : Εφαρμογή στην Περίπτωση της Ενεργειακής Αξιοποίησης Πολλαπλών Ειδών Βιομάζας

Rentizelas, Athanasios and Tatsiopoulos, Ilias (2007) Μοντέλα Βελτιστοποίησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων : Εφαρμογή στην Περίπτωση της Ενεργειακής Αξιοποίησης Πολλαπλών Ειδών Βιομάζας. PhD thesis, National Technical University of Athens.

Full text not available in this repository.Request a copy

Abstract

The thesis is engaged in the field of biomass energy exploitation. The main objective of the work is the development of a decision support system in the form of a computational model, which will be able to analyse and optimize holistically the procurement and energy exploitation system for any potential biomass types combination, including not only the biomass supply chain, but also the distribution supply chain of the energy products generated, for the case of a centralized energy generation scenario. In this framework, a holistic methodological approach is adopted, according to which the entire system examined is considered as one entity. The system is modelled and optimized using a global optimization method. The decision variables are several design, operational and investment parameters of the system. The research performed introduces numerous innovations in the particular field, such as the multi-biomass concept, the emissions allowances trading, the energy tri-generation concept and the development of a hybrid optimization method. The adoption of a demand-driven philosophy in developing the computational model, which aims at creating a fully parametrical tool designed for application in practical cases, is considered also an innovation. The analysis is performed by an appropriate computational model, which constitutes a flexible decision support system for the potential investor. Its use is particularly suitable for the pre-feasibility study of the investment. The conclusions drawn concerning the method developed are very important. The holistic modelling and global optimization of the system is proven to identify the solution that maximizes value for the potential investor. The optimization method developed offers a high quality solution which is identified reliably and quickly. The application of the computational model for a case study led to interesting conclusions. The multi-biomass concept is found to contribute to significant reduction of the total system cost. Energy tri-generation increased dramatically the investment yield compared to the usual solution of co-generation. In addition, the income from emission allowances trading can be very significant. The investors should also examine the case of producing more energy than the heat-match operation mode suggests, when the electricity price exceeds the relevant variable operational cost, even if this choice results in discarding the extra heat generated.