Picture of virus under microscope

Research under the microscope...

The Strathprints institutional repository is a digital archive of University of Strathclyde research outputs.

Strathprints serves world leading Open Access research by the University of Strathclyde, including research by the Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences (SIPBS), where research centres such as the Industrial Biotechnology Innovation Centre (IBioIC), the Cancer Research UK Formulation Unit, SeaBioTech and the Centre for Biophotonics are based.

Explore SIPBS research

Uzyskiwanie ultradrobnoziarnistych struktur w metalowych przedmiotach o pierscieniowym przekroju poprzecznym

Rosochowski, Andrzej and Olejnik, Lech (2011) Uzyskiwanie ultradrobnoziarnistych struktur w metalowych przedmiotach o pierscieniowym przekroju poprzecznym. In: Physical and Mathematical Modelling of Metal Forming Processes FIMM'11, 2011-05-19 - 2011-05-21.

Full text not available in this repository. (Request a copy from the Strathclyde author)

Abstract

Ultra drobne ziarno i wysokie właściwości mechaniczne metalu można uzyskiwać techniką SPD także w wyrobach o określonym kształcie. Pokazano to na przykładzie przedmiotów o pierścieniowym przekroju poprzecznym, które mogą być bezpośrednio wytwarzane przez skręcanie z udziałem ciśnienia i drogą przeciskania przez kanał kątowy. Przy użyciu symulacji numerycznych porównano przeciskanie odcinków rur, które realizowano procesem stacjonarnym i nowym sposobem zakładającym przyrostowe prowadzenie procesu odkształcania. Wykazano, że przyrostowe przeciskanie pozwala uzyskać równomierny rozkład odkształcenia na grubości ścianki i umożliwia przerób odcinków rur o większej długości niż zwykła operacja ECAP. Ultra fine grain and high mechanical properties of the metal may also obtain SPD technique in articles of a certain shape. This is shown in the example course of annular cross-section, which can be produced directly by turning with pressure by squeezing the angular channel. Using numerical simulations were compared to squeeze the pipe sections, which carried out the process of steady and incremental assuming a new way to carry out the process of deformation. It has been shown that allows for incremental forcing uniformity of deformation on the thickness and allows the throughput of pipe of greater length than the normal operation of the ECAP.