K presnosti merania vzdialenosti lidarom

Glesk, Ivan and Strba, A; (1985) K presnosti merania vzdialenosti lidarom. In: Ôsma Konferencia Československých Fyzikov. Jednota Československých Matematiků a Fyziků, Prague, pp. 522-523.

Full text not available in this repository.Request a copy from the Strathclyde author

Abstract

[Abstract unavailable]

ORCID iDs

Glesk, Ivan ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-3176-8069 and Strba, A;