Strathprints logo
Strathprints Home | Open Access | Browse | Search | User area | Copyright | Help | Library Home | SUPrimo

Quasi-dwupoziomowe działanie falownika pięciopoziomowego

Adam, G.P. and Finney, S.J. and Williams, B.W. and Massoud, A. (2007) Quasi-dwupoziomowe działanie falownika pięciopoziomowego. Przeglad Elektrotechniczny, 83 (10). pp. 120-125.

Full text not available in this repository. (Request a copy from the Strathclyde author)

Abstract

The article proposes pięciopoziomowego inverter mode of operation, referred to as quasi-two level. Wielopoziomowe kondensatory działają w trybie łagodnej stabilizacji poziomu, w ten sposób, że wyrównywanie napięcia kondensatora następuje przez różnicowanie przejściowego czasu trwania na każdym z poziomów. Multilevel capacitors operate in a mild level of stability, so that the capacitor voltage balancing differentiation followed by a transition duration for each level. Zaproponowano dwie techniki wyrównywania napięć. Proposed two techniques for equalizing tensions. Pierwsza z nich oparta jest na wyborze odpowiednich rezystorów dołączonych do kondensatorów w obwodzie DC. The first one is based on the selection of appropriate resistors connected to capacitors in the DC. Druga metoda polega na różnicowaniu czasów, w których kondensatory obwodu DC są dołączone do węzłów pośrednich. The second method is to differentiate the times in which the DC link capacitors are attached to the intermediate nodes. Poprawność quasi-dwupoziomowego trybu działania oraz zaproponowane dwie techniki balansowania zostały potwierdzone symulacyjnie i eksperymentalnie. The correctness of the quasi-two-level mode of operation and the proposed two techniques have been validated by simulation balancing and experimentally.

Item type: Article
ID code: 20654
Notes: PV: 12738
Keywords: five-level inverter, quasi two-level mode, balancing techniques of voltages, Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering, Electrical and Electronic Engineering
Subjects: Technology > Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Department: Faculty of Engineering > Electronic and Electrical Engineering
Depositing user: Strathprints Administrator
Date Deposited: 02 Aug 2011 09:25
Last modified: 10 Dec 2015 19:17
Related URLs:
URI: http://strathprints.strath.ac.uk/id/eprint/20654

Actions (login required)

View Item View Item